Luft- und Raumfahrt Industrie

Letecký a kozmický priemysel

NE-Metallindustrie

Priemysel neželezných kovov

Metallurgie

Hutnícky priemysel

Wärmebehandlung und Ofenbau

Tepelné spracovanie a výroba priemyselných pecí

Chemieindustrie

Chemický priemysel

Glas-, und Quarz-Industrie

Sklársky priemysel

Mechanische Industrie

Strojárstvo

Graphitformen für die Halbleiter- und Solarindustrie

Fotovoltaika, polovodiče a elektrotechnika

Funkenerosion

Špeciálne grafity pre EDM

Spezialgraphit für Strangguss

Kontinuálne odlievanie kovov

PVD- und CVD-Beschichtung

PVD a CVD povlakovanie

Sinterprozesse in der Pulvermetallindustrie

Spekacie procesy v práškovej metalurgii