Hutnícky priemysel

Výrobky z grafitu sa využívajú v hutníctve kvôli ich vysokej tepelnej a chemickej odolnosti, a dobrým klzným vlastnostiam. Pre hutnícky priemysel ponúkame nasledujúce grafitové výrobky:

 • Miešadlá
 • Odlievacie Formy
 • Odlievacie prstence
 • Formy pre vysokoteplotné lisovanie
 • Bočnice
 • Výbava pecí
 • Tienenie pre tavbu kovov
 • Komponenty odporového ohrevu
 • Ohrievacie tyče, držiaky a kontakty
 • Analytické kelímky
 • Zostavy pre tvrdé spájkovanie Formy pre striebro a zlato
 • Kelímky a zariadenia pre redukčné a taviace procesy