Priemysel neželezných kovov

CGT Carbon GmbH ponúka široký sortiment uhlíkových a grafitových výrobkov pre priemysel spracovania neželezných kovov. Dodávame grafitové komponenty s vynikajúcimi vlastnosťami, s minimálnym opotrebením v extrémnych prevádzkových podmienkach. Ponúkame nasledujúce typické komponenty:

  • Výtokové komponenty pre výrobu hliníka
  • Trubky filtrov
  • Porézny grafit
  • Difúzne hlavy
  • Výbehové dosky a stoly
  • Nádoby a dosky pre lisovanie hliníka
  • Odplyňovacie trubky a hroty pre odplyňovanie všetkých tvarov
  • Rotory, obežné kolesá a iné súčiastky pre odplynenie a dopravu tekutých kovov