Sklársky priemysel

CGT Carbon má rozsiahle skúsenosti s navrhovaním a obrábaním grafitových dielov využívaných v sklárskom priemysle. Dodávame typicky nasledujúce komponenty:

 • Tyče
 • Výstružníky
 • Púzdra
 • Valčeky
 • Objímky
 • Príruby
 • Prípravky
 • Vretená
 • Nástroje
 • Formy
 • Svorky
 • Formovacie koliečka Dosky
 • Čeľuste
 • Lopatky
 • Katódy
 • Anódy
 • Ohrievače
 • Fólie
 • Kelímky