Strojárstvo

Uhlík a grafit sa v strojárstve používajú tam, kde je vyžadovaná chemická inertnosť, samomazanie, dobrý poměr pevnosti k hmotnosti a tepelná stabilita. Grafit ponúka výhody oproti iným materiálom. Vlastnosti grafitových súčiastok je možné zlepšiť impregnáciou živicami, inými chem. látkami alebo kovmi. Pre strojárstvo vyrábame široké spektrum výrobkov:

 • Grafitové tesnenia
 • Segmentové uhlíkové tesnenia
 • Zoraďovacie a vodiace lišty
 • Mazacie bloky a tyče
 • Grafitové lopatky pre vákuové pumpy a kompresory
 • Tesnenia parních spojov
 • Púzdra pre farbiarenský a papierenský priemysel
 • Plnivo pevných mazív
 • Samomazné klzné ložiská
 • Piestne krúžky kompresorov
 • Lopatky vývev z grafitu a CFC
 • Piesty a vodítka, prstence a objímky, krúžky, olejové stieracie krúžky
 • Samomazné uhlíkové púzdra
 • Vodítka, podložky, unášače horúceho skla